برگزاری جشنواره بز مهابادی اردستان بصورت مجازی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان جشنواره بز مهابادی اردستان با حضور رئیس…