دروزرا شکارچی حشرات

دروزرا (Drosera) یا شبنم خورشید (sundew) همه ما در فیلم‌ها و انیمیشن‌ها نام گیاهان و گل‌های…