روزشمار هفته ملی دیابت ۱۴۰۲ اعلام شد.

به گزارش گیاه نیوز، بنا بر اعلام دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت، شعار کمپین…