بهره برداری از 14 پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری در هفته دولت

14 پروژه عمرانی آبخیزداری، نهالکاری و زراعت چوب با اعتباری بالغ

بر450 میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

ابوطالب امینی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در آستانه آغاز هفته دولت اظهار کرد: با توجه به اهمیت اجرای پروژه های آبخیزداری در کنترل سیلاب و ذخیره منابع آبی و روان آب، چندین پروژه آبخیزداری در سطح استان در حال اجراست که در هفته دولت 5 پروژه آبخیزداری در سطح شهرستان های سمیرم، لنجان، اردستان و خور و بیابانک به بهره برداری خواهد رسید.

امینی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور، در سطح استان نیز پروژه های نهالکاری در دست اقدام است که در هفته دولت از 2 پروژه نهالکاری، مراقبت و آبیاری رونمایی خواهد شد.

وی ادامه داد: بادشکن ها به عنوان یکی عوامل موثر در تثبیت شن های روان و بروز گرد و غبار، همواره جزو طرح های اصلی این اداره کل محسوب می شود که در هفته دولت نیز در شهرستان های آران و بیدگل ، خور و بیابانک و نائین 3 پروژه بادشکن غیرزنده به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از اجرایی شدن و بهره برداری از طرح هایی که به افزایش پوشش گیاهی در سطح مراتع و جنگل های استان منجر می شود اشاره کرد و افزود: در هفته دولت، چهار پروژه زراعت چوب و توسعه جنگل با بذر به بهره برداری می رسد که شروع عملیات اجرایی این پروژه ها در سال 1401 بوده است./سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور