کارآفرین تلاشگر حوزه گیاه دارویی

مصاحبه با کارآفرین جوان در عرصه کشت و برداشت گیاه استویا(برگ عسلی )در جنوب کشور.آقای قاسم…