طرح جامع «مقابله با سیلاب‌های شهری» در اصفهان

اصفهان قطب پژوهشکده ها به نقل از روزنامه اصفهان زیبا شهردار اصفهان گفت: از چند ماه…