سرمایه‌گذاری طرح مگافارم صنایع تبدیلی در زمینه پالایشگاه اسانس گیری از گیاهان دارویی

 گیاه نیوز : به گزارش از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جهاد کشاورزی :

به منظور بررسی و رفع موانع سرمایه‌گذاری طرح مگافارم صنایع تبدیلی در زمینه احداث پالایشگاه اسانس گیری از گیاهان دارویی  و تولید انواع چاشنی های غذایی و دارویی با حضور آقای دکتر خاوازی قائم مقام وزیر و معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی آقای دکتر خاوازی با حضور وی و دکتر برومندی معاون امورباغبانی وزارت، دکتر ذوالفقاری رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی، مهرداد مردامند رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، آقای علی دهقانی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی، دکتر زینلی مجری طرح گیاهان دارویی و روسای ادارات منابع طبیعی و امور اراضی شهرستان مربوطه تشکیل و پس از بررسی طرح وارائه نقطه نظرات، راهکارهای لازم به منظور تسریع در اجرایی شدن طرح اتخاذ شد.