برگزاری رویداد ملی سرمازدگی و مدیریت آن در بخش کشاورزی

حدود ۱۰۰ نوآور و و فناور کشور در اصفهان آخرین دستاوردها و محصولات نوین فناورانه و دانش بنیان خود را ارائه کردند

به گزارش گیاه نیوز به نقل از اقتصاد بازار،  مهردادمرادمندرئیس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان در ابتدای این همایش اهمیت مخاطرات بخش کشاورزی در تولید محصول و تهدیدات آن را مورد تاکید قرار داد و بر اهمیت بخش تحقیقات بر حل چالش‌ها را یک ضرورت برشمرد.در ادامه مسئول برگزاری رویداد ملی سرمازدگی و مدیریت آن در بخش کشاورزی در رویداد ملی سرمازدگی و مدیریت آن در بخش کشاورزی گفت:  از ۸۳ مقاله ارسالی به این رویداد ملی ، ۶ مقاله به صورت سخنرانی و ۶۰ مقاله در قالب پوستر ارائه شد.
دکتر محسن دادار افزود: از ۲۰ ایده فناورانه ارسالی از سراسر کشور هم  ۶ ایده به عنوان آثار برتر در این رویداد ملی یک روزه  انتخاب شد.
وی اضافه کرد: هشت شرکت دانش بنیان بخش کشاورزی مرتبط با سرمازدگی کشور  هم در رویداد ملی سرمازدگی و مدیریت آن در بخش کشاورزی
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان،راهکارهای کاربردی  و فناوری های نوین و ایده های فناورانه در مدیریت سرمازدگی،پیش آگاهی و پیش بینی سرمازدگی و یخبندان همچنین مدیریت باغ و مزرعه ،قبل و بعد از سرمازدگی  را از محورهای این رویداد ملی بیان کرد.
دادار افزود:  در پایان این رویداد ملی با امضا تفاهم نامه دبیرخانه دائمی بررسی چالش ها وراهکارهای سرمازدگی در بخش کشاورزی کشور در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان آغاز به کار کرد.
مدیرکل دفتر ترویج  دانش و فناوری کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کشور هم در این رویداد ملی با بیان اینکه از ۵ تا ۶ میلیون تن محصول کشاورزی که در کشور تولید می شود حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد آنها در مراحل مختلف از تولید تا سفره مصرف کننده  از بین می رود گفت: یکی از مهمترین علت آن ،مخاطره های اقلیمی بویژه سرمازدگی است.
عبدالله موموندی افزود: بین ۲۲ تا ۳۴ درصد از خسارت هایی که سالانه باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی در کشور می شود مربوط به سرمازدگی بویژه در محصولات باغی.