سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
مراجعات قلبی و تنفسی در هوای آلوده اصفهان ۱۷ درصد افزایش یافت

اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از افزایش ۱۷ درصدی مراجعات شهروندان اصفهانی با علائم قلبی…