بابونه گیاهی برای زیبایی و طراوت پوست

نام علمی: Matricaria chamomilla خانواده: کاسنیان گیاه‌شناسی: بابونه، گیاهی است دائمی و کوچک، به ارتفاع تقریباً…