برندسازی برای بازار بین المللی گل و گیاه اصفهان

به گزارش گیاه نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا مدیر عامل سازمان مشاغل شهری و فرآورده…