مراقبت و نگهداری گیاه آپارتمانی برگ انجیری

گیاه مانسترا دالیکیوزا یا برگ انجیری بیشتر به خاطر برگ‌های سبز شاداب و براقش پرورانده می‌شود.…