اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی

۷۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری به سیستم آبیاری نوین مجهز هستند سازمان…