طرح ۱۰ ساله برای مراحل اجرایی کاشت و نگهداری از نهال‌ها
🔹 آغاز مقدمات کاشت ۲۵۰ میلیون اصله نهال منابع طبیعی

استان‌ها برنامه ۱۰ ساله تدوین کردند.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: تمام استان‌های کشور برنامه ۱۰ ساله برای اجرای مراحل کاشت و نگهداری نهال‌ها در نقاط تعیین شده‏، تهیه کرده‌اند و عملیات گودبرداری و مقدمات کاشت آغاز شده است.

نقی شعبانیان اظهار داشت: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت هر سال دارای سه بخش اجرایی تولید، کاشت و نگهداری نهال است و در سال جاری بخش نخست اجرای این طرح با تولید بیش از ۲۵۰ میلیون اصله نهال، تمام شده و استان‌ها اکنون بخش دوم اجرا یعنی مقدمات کاشت را آغاز کرده‌اند.

وی با بیان این که تمام استان‌ها برنامه کاری و طرح ۱۰ ساله خود را برای مراحل اجرایی کاشت و نگهداری نهال‌ها تهیه کرده‌اند، تصریح کرد: در بخش دوم اجرای این طرح همچنین برنامه‌ریزی شده که چه نهال‌هایی در چه عرصه‌هایی و چگونه کاشته شوند.

شعبانیان ادامه داد: یکی از مزیت‌های تهیه برنامه و طرح ۱۰ ساله برای مراحل اجرایی کاشت و نگهداری از نهال‌ها در هر یک از نقاط و مناطق تعیین شده در استان‌ها این است که طرح توسط مدیران بعدی نیز پیگیری می‌شود و نقشه راه مشخص است.

وی تصریح کرد: به دلیل حجم بالای تولید نهال‌های منابع طبیعی در قالب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در سال جاری، مقدمات کاشت در تمام عرصه‌ها تا مهر ماه انجام و سپس مرحله کاشت نهال‌ها بسته به مناطق آب و هوایی و اقلیم استان‌ها آغاز می‌شود.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی درباره تولید نهال‌های منابع طبیعی در قالب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت: ما تولید ۲۵۰ میلیون نهال در سال را پیش‌بینی کرده‌ایم، اما در عمل برای تولید ۲۷۰ تا ۲۸۰ میلیون نهال برنامه‌ریزی و اقدام می‌کردیم، زیرا برخی از نهال‌ها به ویژه در مناطق سرد، در سال نخست قابل انتقال از نهالستان‌ها به عرصه نیستند و در سال دوم یا سوم انتقال این نهال‌ها انجام می‌گیرد ضمن آن که در تولید نهال ممکن است تلفات هم داشته باشیم./کانال همیار طبیعت