برگزاری دوره آموزش مهارتی پرورش قارچ خوراکی

 روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرضا ؛ دوره آموزش مهارتی پرورش قارچ خوراکی با حضور خانم مهندس باقری از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان در سالن اجتماعات مدیریت برگزار گردید. در این دوره در خصوص اهمیت پرورش قارچ خوراکی و خواص آن،تجهیزات مورد نیاز سالن پرورش قارچ،تهیه کمپوست، مراحل پرورش قارچ و آفات و بیماریهای موجود در پرورش قارچ خوراکی مطالبی ارائه گردید و در ادامه به سوالات فراگیران پاسخ داده شد.