16 لغایت 19 دی ماه :
نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی جامع صنعت کشاورزی در اصفهان

نمایشگاه فاخر صنعت کشاورزی در نصف جهان مدیرعامل و مدیر نمایشگاه‌های داخلی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی  استانروز…