شاخص ۳ شهر در وضعیت پاک/هوای اصفهان ناسالم است

 شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز شنبه بیست و یکم بهمن با میانگین ۱۲۲ وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

به گزارش گیاه نیوز،بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان با ۱۰۱، خیابان استانداری با ۱۰۸، خیابان پروین با ۱۰۶، رهنان با ۱۱۲، خیابان زینبیه با ۱۴۹، خیابان فیض با ۱۲۳ و بولوار کاوه با ۱۳۹ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا در ایستگاه خیابان احمدآباد با ۱۵۱، میدان انقلاب با ۱۶۱، بزرگراه خرازی با ۱۵۲ و کردآباد با ۱۸۲ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان فرشادی با ۱۰۰، پارک زمزم و ولدان با ۸۸ و خیابان میرزا طاهر و سپاهان شهر با ۹۶ AQI در وضعیت زرد و ناسالم قابل قبول است.

امروز شاخص هوا در قهجاورستان با ۱۸۲ در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان، در خمینی شهر با ۳۷، شاهین شهر با ۳۹ و نجف آباد با ۲۷ AQI در وضعیت پاک و در سجزی با ۸۰ AQI قابل قبول ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله مبارکه و زرین شهر، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.