سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

گیاه نیوز:صرفه‌جویی 555 میلیارد تومانی با راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین/ تاکید بر حفاظت زمین…