داروهای گیاهی و شیمیایی را با هم مصرف نکنید

خیلی‌ها این سوال را دارند که آیا می‌شود از داروهای گیاهی و شیمیایی به طور همزمان…