گفتگودر مورد سیاست های اجرایی آبخیزداری و آبخوانداری در سال ۱۴۰۳

گیاه نیوز : نخستین جلسه تبیین سیاست های اجرایی آبخیزداری و آبخوانداری دیروز با حضور رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مدیران ستادی و استانی – بصورت مجازی- در سالن کنفرانس این سازمان برگزار شد.

عباسعلی نوبخت در این جلسه گفت: ۱۲۵ میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی کشور در قلمرو فرسایش آبی قرار دارد و از این میزان در ۱۴ میلیون هکتار باید طرح ابخوانداری و در ۱۱۱ میلیون هکتار آن طرح های آبخیزداری انجام شود.

وی تاکید کرد: اقدامات آبخیزداری در مناطقی که شهرها، روستاها، اراضی کشاورزی و تاسیسات و زیرساخت ها در معرض خطر سیل و فرسایش خاک قرار دارند در اولویت کار قرار گیرد، زیرا در هر نقطه ای که طرح های آبخیزداری اجرایی شده است خسارت در آنجا تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.

در ادامه معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی گفت: مسایل مربوط به آبخیزداری و کارکردهایی که در زمینه کاهش فرسایش خاک، کاهش خسارت سیل و فرسایش رسوب دارد از موضوعات مهم در کشور است و ما در زمینه آبخیزداری، بیابان و مراتع نقشه ریسک در دست تهیه داریم و هدف این است که به یک برنامه منسجم در کشور برسیم.

حسن وحید افزود: سیاست سازمان در بخش آبخیزداری و آبخوانداری رونق بخشیدن به توسعه مشارکت مردم در اجرای برنامه هاست و انتظار این است در برنامه هفتم توسعه کشور حداقل در ۵۰ درصد فعالیت هایی که سازمان انجام می دهد با مشارکت مردم باشد.

این جلسات بصورت مستمر و هفتگی برگزار می شود و منابع طبیعی استان ها موظف به ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی طرح های آبخیزداری هستند.