چروک و عوامل موثر در ایجاد آن

پروفسور ابلینگ از دانشگاه شفیلد در رابطه با تغییراتی که در هنگام پیر شدن پوست صورت…