مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد:
تحقق خودکفایی گندم در دولت سیزدهم/ نیازی به واردات گندم نداریم

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به روند افزایشی خرید تضمینی، خودکفایی در…