مزیت محصولات گیاهی نسبت به شیمیایی برای پوست

طیبه فیروزیان- محقق و گیاه شناس طب سنتی خانم طیبه فیروزیان، حدود 30 سال است که…