رویکرد دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی در ارتباط با اصلاح و احیاء مراتع در سال ۱۴۰۲

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در راستای اقدامات مربوط به پروژه های اصلاح و احیاء مراتع در سال ۱۴۰۲ گفت: مراتع یکی از مهمترین و با ارزش ترین منابع ملی محسوب می شود که به دلایل متعدد در چند دهه اخیر به طور فزاینده ای در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته است. البته این تخریب در بسیاری از موارد پیش از آنکه محصول عوامل طبیعی باشد متاسفانه نتیجه عملکرد غیر معقول و غیرعلمی انسانی است.

ترحم بهزاد افزود: با توجه به شروع تقویم عملیات های اجرائی در مراتع کشور، اجرای صحیح و به موقع عملیات های اصلاح و احیاء مراتع می تواند نقش به سزایی در حفاظت و پایداری منابع آب، خاک و تامین نیازمندی های کشور در زمینه فرآورده های پروتئینی داشته باشد.

بهزاد همچنین گفت: در بسیاری از عرصه های مرتعی اعمال پروژه مدیریت چرا نمی تواند عرصه های مرتعی را به حالت اولیه برگردانده و بازخورد مناسب و مثبتی را در مراتع بر جای گذارد، لذا نیاز است که از روش های اصلاح و احیائی اصولی و هوشمندانه به منظور احیاء و برگشت گونه های مرتعی خوشخوراک و با پتانسیل بالا در مراتع استفاده شود.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی در ادامه اشاره کرد، دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با نگرشی جدید از طریق استفاده از نرم افزارهای تحلیل گر سامانه اطلاعات جغرافیایی و سایر نرم افزارهای مرتبط اقدام به بررسی و آنالیز آماری طرح های مرتعداری و بسیاری از عوامل موثر در تخریب سرزمین نموده است.

وی ادامه داد: دفتر مرتع با شناسایی عوامل تخریب و مخاطرات طبیعی و با دست یابی به اطلاعات و محدوده های مطالعاتی طرح های مرتعداری، اقدامات اصلاح و احیائی ویژه ای را با سطحی حدود ۷۲۰ هزار هکتار در سال ۱۴۰۲ در قالب پروژه های بیولوژیک ۵۰ هزار هکتار (شامل بذر پاشی، بذرکاری، کپه کاری و بوته کاری) بیومکانیک ۲۰ هزار هکتار (شامل کنتور فارو، هلالی آبگیر، چاله فلسی، پی تینگ و…)، توسعه رویشگاه های گیاهان داروئی ۵۰ هزار هکتار و حفاظت و قرق ۶۰۰ هزار هکتار در مراتع پیش بینی و در حال اجرا دارد و در همین راستا و جهت اجرای این پروژه ها ۳۶۰ تن بذر مورد نیاز را با مشارکت بهره برداران تهیه نموده است.

بهزاد همچنین اظهار داشت: با بررسی و تحلیل صورت گرفته از آمار و اطلاعات گردآوری شده از مراتع تحت تاثیر مخاطرات طبیعی همچون کانون های بحرانی گرد و غبار با سطحی حدود ۵.۷ میلیون هکتار و ایجاد حریق های عمدی و غیرعمدی بر گرفته از ۱۷ استان با وسعتی معادل ۴۲۲۵ هکتار در مراتع اقدامات اصلاح، احیایی اثر بخشی به منظور احیاء و برگشت پوشش گیاهی در این مراتع تخریب یافته در قالب پروژه های فوق برای سال جاری در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی در ادامه به حفاظت و احیای زیستگاه های مربوط به چمنزارها در سطح کشور اشاره نمود و افزود: با توجه به بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که از چمنزارها به عنوان انفال یاد شده است حفظ، احیاء و توسعه این اکوسیستم علفی امری ضروری است.

وی گفت: دفتر امور مراتع با دست یابی به محدوده های مکان محور مطالعاتی و اطلاعات توصیفی مربوط به چمنزارها اقدامات اصلاح و احیائی ویژه ای را برای حفاظت و احیاء این عرصه ها در نظر گرفته که ارائه این اقدامات باعث برگشت پذیری این گونه کلیدی مهم به اکوسیستم های مرتعی خواهد شد.

مهندس بهزاد در پایان به حفاظت، احیاء، توسعه و بهره‌برداری پایدار از این منبع طبیعی در راستای بهبود و تغییر معیشت مرتع داران، به تقویت پوشش گیاهی و کاهش دام تاکید و جهت برآورده کردن این اهداف خواستار توجه جدی به برنامه‌ریزی جامع از سوی دولت و مشارکت مردم و مرتعدار و اختصاص منابع اعتباری ویژه شد./ پیام طبیعت

فخری زندیان