لایروبی 250 کیلومتر رودخانه‌های استان اصفهان

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: لایروبی ۲۵۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان اصفهان اجرا شد.

به گزارش گیاه نیوز و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان،  معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اظهار کرد: لایروبی ۲۵۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان اصفهان اجرا شد و امسال نیز برنامه‌ریزی برای لایروبی ۴۵ کیلومتر از رودخانه‌ها اجرا می‌شود.

محمود چیتیان گفت: عملیات لایروبی دریاچه سد چم آسمان که وظیفه انتقال آب خام به تصفیه خانه اصفهان را دارد با حجم عملیات خاکی بیش از ۱۵۰ هزار متر مکعب انجام شد.

 وی با بیان این که لایروبی دریاچه این سد بدون بروز وقفه در تأمین آب شرب صورت گرفت و این موضوع سختی کار را افزایش داد، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده عملیات اجرایی لایروبی به طور کامل در انتهای سال ۱۴۰۱ به اتمام رسید.

چیتیان با تأکید بر این که حجم و کیفیت آب متأثر از رسوبات است، افزود: با اجرای عملیات لایروبی و زدودن لجن‌ها و جلبک‌ها، کیفیت آب افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: با پیگیری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان لایروبی سدها، دریاچه‌ها، رودخانه و شبکه‌ها با لحاظ الزامات امنیتی و فنی دقیق همواره در دستور کار قرار دارد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در زمینه تعمیرات شبکه‌های آبیاری، تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب اقدام به انعقاد ۵۴ قرارداد درسال ۱۴۰۱ و هزینه‌ای بالغ بر ۱۸۳ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های تعمیرات شبکه‌های آبیاری و مرمت و بازسازی تأسیسات آبی و همچنین ایمن سازی شبکه‌های آبیاری کرد.