حوضه آبریز زاینده‌رود دارای دفتر منطقه‌ای به‌هم پیوسته منابع آب می‌شود

اصفهان – سرپرست حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود و حوضه‌های جنوب غربی فلات گفت: برای اولین بار در کشور دفتر منطقه‌ای به‌هم پیوسته منابع آب حوضه زاینده‌رود با همکاری شرکت‌های آب منطقه‌ای اصفهان و چهارمحال و بختیاری در محل حوضه تأسیس می‌شود.

به گزارش گیاه نیوز به نقل از ایرنا از شرکت آب ایران، «علیرضا الماسوندی» اظهار داشت: چند سالی است که بحث مدیریت یکپارچه حوضه زاینده‌رود در محافل مختلف مطرح شده و توسط شرکت مدیریت منابع آب با همکاری مشاورین داخلی و خارجی مطالعه شده است. اما عدم استقرار آن و فقدان دفتر منطقه‌ای مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب در محل حوضه آبریز، مانعی در راستای تحقق اهداف آن بود.

وی افزود: حوضه آبریز زاینده‌رود در فلات مرکزی ایران، همانند بسیاری از نمونه‌های مشابه در دنیا و ایران، طی سال‌های گذشته در بعد عرضه، تأمین و مدیریت، روندی رو به گسترش داشته است.

الماسوندی اضافه کرد: در این حوضه آبریز، با ساخت سد زاینده‌رود و دیگر سازه‌های آبی و بهره‌برداری از آنها مدیریت انسانی و همچنین تغییرات اقلیمی، پیامدهای جدید و نه چندان مبارکی را در مدیریت آب رقم زده‌اند.

سرپرست حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود و حوضه‌های جنوب غربی فلات خاطرنشان کرد: تحول ناشی از این دو مقوله در مشخصه‌های مدیریتی آب، جهش‌های قابل توجه هزینه تأمین آب جدید در قیاس با هزینه‌های مشابه در گذشته را حکایت می‌کند.

وی ادامه داد: به این واسطه، ضرورت تلاش برای کنترل تقاضا و استفاده کامل اقتصادی از منابع آب بیش از پیش اهمیت یافته است. از طرفی توسعه اجتماعی و ساختار مدنی متناظر با بخش آب در این حوضه، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهره‌برداری از منابع و همچنین مدیریت آب دارد.

الماسوندی افزود: ایجاد ساختارهای هماهنگ‌کننده در سطح ملی و منطقه‌ای با حضور نمایندگانی از نهاد دولتی و همچنین به‌کارگیری سازمان‌های غیردولتی و مستقل به منظور فراهم‌آوری امکان مشارکت ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان در مدیریت بخش آب، مبانی مشترک و مورد تأکید اندیشمندان است.

وی، این مهم را گامی در راستای فرآیند اخذ تصمیمات و حکمرانی از پایین به بالا دانست و گفت: وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران به منظور حفظ انسجام، وحدت و یکپارچگی ملی و منطقه‌ای، استفاده از ابزار پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS) و همچنین ظرفیت‌سازی نهادی مشارکت گروداران در فرآیند تصمیمات، دفتر به‌هم پیوسته و یکپارچه منابع آب حوضه زاینده‌رود را به‌زودی (اوایل آبان ماه سال جاری) در محل حوضه افتتاح کرده و مورد بهره‌برداری قرار خواهند داد.

سرپرست حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود و حوضه‌های جنوب غربی فلات بیان داشت: ایجاد این ساختار با همکاری شرکت‌های آب منطقه‌ای اصفهان و همچنین شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری و استفاده از سازوکارهای بین بخشی آب با نقش‌آفرینی نهادهای مدنی و جوامع محلی خواهد بود.

الماسوندی اظهار داشت: انتظار می‌رود با استقرار و بهره‌برداری از دفتر منطقه‌ای به‌هم پیوسته حوضه آبریز زاینده‌رود، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، قانون‌گرایی، کارآمدی و مشارکت در تصمیمات بهبود یابد و نهاد مدیریت آب، در راستای حکمرانی خوب سریع‌تر حرکت کند.

وی گفت: از این روست که با توسعه نهاد مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب حوضه زاینده‌رود به سطوح منطقه‌ای و محلی، علاوه بر دسترسی جامع، علمی و کاربردی به اثرات درازمدت هر تصمیم، محلی رسمی برای مشارکت گروداران در شکل‌گیری اقدامات مؤثر مدیریت منابع آب حوضه ایجاد می‌شود.

معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران تأکید کرد: با این ساختار، فضای بهتری برای اقدامات فرابخشی آب در راستای نجات آبخوان‌ها، احیای محیط‌زیست، معیشت، امنیت غذایی و جمعیت مهیا می‌شود.