رویداد شتاب موسیر در تیران و کرون

موسیر یک گونه آسیایی است که منشاء آن مرکز و جنوب غربی آسیا می باشد. این…