دومین نشست تخصصی کمیته سازمان های ساماندهی مشاغل شهری

اصفهان-مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در دومین نشست تخصصی کمیته سازمان های

ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کلانشهرهای کشور گفت:

امیرحسین ماه‌آورپورگفت: توجه به ظرفیت بخش خصوصی در تهیه اساسنامه سازمان میادین اصفهان تاکید ما در تهیه اساسنامه ارتقا کیفیت سطح رفاه حال شهروندان بوده است.

وی با بیان اینکه بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی یکی دیگر از رویکردهای اساسنامه سازمان میادین اصفهان است.

 گفت:بازار ارغوان در حال ساخت است تا بتوانیم در زمینه های تخصصی مشاغل مربوط به کشاورزی نیز فعالیت هایی صورت گیرد.

ماه‌آورپور در ادامه افزود:نگاه ما در تهیه اساسنامه توجه به فاینانس و منابع مالی برای آینده سازمان است.

 وتلاش ما در تهیه اساسنامه ایجاد یک سازمان چابک برای تهیه ارزاق مردم و کمک به ساماندهی مشاغل بوده است.

 مدیر عامل سازمان میادین میوه وتره بارافزود:خوشبختانه توانستیم دبیرخانه کارگروه محلی ساماندهی مشاغل را فعال کرده و با هم‌افزایی سایر دستگاه‌های اجرایی عملکرد مناسبی در شهر رقم خورده است.

وی گفت:ایجاد کلینیک خودرویی برای مشاغل مرتبط با مشارکت یکی از مجموعه های خودرویی مد نظر است که هدف از ایجاد آن خدمت رسانی با امکانات تفریحی و رفاهی است.

با توجه به ظرفیت اصفهان به عنوان قطب تولید ماهیان زینتی مجموعه‌ای مرتبط با این موضوع در مرکز ارغوان تعبیه شده تا بتوانیم از این ظرفیت بهره‌گیری مناسب داشته باشیم.

فخری زندیان