برای دوام گل و گیاهان در فصول گرم چه کنیم؟

اگر شما در خانه یا محل کارتان تعدادی گل دارید که نمی‌دانید در فصل گرما چگونه…