تفاوت‌ گیاهان دارویی نسبت به داروهای شیمیایی

یکی از تفاوت‌های گیاهان دارویی نسبت به داروهای شیمیایی، عمومیت داشتن خواص کاربردی این گیاهان از…