بهنام یوسفیان:  استاد گروه تولید و فن‌آوری گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا:
کاسنی، گیاهی مفید برای کبد است

بازدیدها: 45کاسنی، گیاهی مفید برای کبد است.یکی از گیاهان دارویی بسیار مفید کاسنی است. این گیاه…