مریم ريحان‌پور، ‌مربي و مشاور موسسه فني حرفه‌اي :
شيوه صحيح دم كردن چای

بازدیدها: 77چاي دم كردن به نظر بسيار ساده مي‌آيد اما در بعضي كشورها شيوه‌هاي مختلفي براي…